კურსები


რა სერვისს გთავაზობთ UK Bridge?


 College Counseling სერვისი ევროპასა და აშშ-ში

 სკოლის დამამთავრებელი კურსების შერჩევა 

 საზაფხულო სკოლების შერჩევა

 ენის სკოლების შერჩევა

 მოკლე პროფესიული კურსების შერჩევა

 საცხოვრებლის მოძიება

 სააპლიკაციო პროცესის მართვა

 სავიზო მომსახურებარა პროგრამებს გთავაზობთ?


 საშუალო განათლება ევროპასა და აშშ-ში

GCSE

A-Levels

IB

High School Diploma

University Transfer Program

უნივერსიტეტის მოსამზადებელი პროგრამა (Foundation Course) უმაღლესი განათლება ევროპასა და აშშ-ში

ბაკალავრიატი BA, BSc

მაგისტრატურა  MSc, MA, MBA

მაგისტრატურის მოსამზადებელი პროგრამა -  Pre Masters

ორმაგი ხარისხის პროგრამები - Double degrees საზაფხულო სკოლები 

ასაკი • 8-17

ივნისი/ივლისი/აგვისტო

დიდი ბრიტანეთი, აშშ, მალტა, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, გერმანია და სხვ.

ინტენსიური და ზოგადი ენის კურსები

თემატური კურსები • Art, Drama, Music, Fashion, Design, Graphics, Tennis, Watersport, Explore London, Cooking, Wine, Windsurfing, Horse Riding, Golf, Science, Arsenal Soccer, Rugby.  აკადემიური საზაფხულო სკოლები

ასაკი • 15-18

ივნისი/ივლისი/აგვისტო

დიდი ბრიტანეთი, აშშ

პროგრამები  Oxbridge Preparation, Careers in Law, Business and Finance, UK Education Taster, Drama Summer School, Art & Design Summer School, Photography, Portfolio Preparation, American University Taster Program ენის შემსწავლელი კურსები 

ასაკი • 16+

მთელი წლის მანძილზე

დიდი ბრიტანეთი, აშშ, მალტა, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, გერმანია და სხვ.

პროგრამები  ინტენსიური და ზოგადი ენის კურსები, გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი (Toefl, IELTS, Cambridge FCE & CAE), სპეციალიზირებული კურსები (Marketing, Law, Business, Finance, Medicine, Art, Design, Aviation და სხვ.) კურსები მასწავლებლებისთვის

ასაკი  18+

დიდი ბრიტანეთი, მალტა, საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია

პროგრამები  DELTA, CELTA, Primary Methodology and Language, Technology in the Classroom, DELF, Teacher Refresher course.  პროფესიული კურსები

ასაკი • 18+

დიდი ბრიტანეთი, აშშ, იტალია, ესპანეთი

ხანგრძლივობა - 2 კვირიდან 6 თვემდე

პროგრამები • Marketing, Law, Finance, Management, Hospitality, Diplomacy, Business, Journalism, Art, Photography, Design, Public Relations, Event Management და სხვ.