განრიგი და ფასები
Level

Intermediate

Terminal

ორშ.-პარ. 11-14

17:00 - 18:30

ნინო ცინცაძე

High School Exam
Prep Course

რეგისტრაცია

ფასი

Level

Upper Intermediate

Level

Strong Upper Intermediate

Level

Primary level 3

Level

Primary level 5

Level

General

Back to top