ჩვენი მასწავლებლები

ჩვენი კვალიფიცირებული და გამოცდილი მასწავლებლები იყენებენ ინგლისური ენის სწავლების კომუნიკაციურ მეთოდს და იმ მიდგომებს, რომლებიც სტუდენტებს ეხმარება გაიუმჯობესონ ენობრივი უნარ-ჩვევები. მოსწავლეები მუდმივად ჩართული არიან მრავალფეროვან ჯგუფურ აქტივობებში, თამაშებსა და დისკუსიებში. zakłady bukmacherskie typy ეს შესაბამისი ასაკის ბავშვებს, მოზარდებსა და ზრდასრულებს საშუალებას აძლევს განივითარონ მეტყველების, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარები, რაც საბოლოოდ ენის სრულყოფილად შესწავლას უზრუნველყოფს

Back to top