კურსები
სასწავლო ცენტრში

კურსები

რატომ ვისწავლოთ ინგლისური UK Bridge-ის სასწავლო ცენტრში:

მეცადინეობა ტარდება კვირაში ორჯერ

თითო გაკვეთილის ხანგრძლივობაა – 90 წუთი

კლასში მოსწავლეების მაქსიმალური რაოდენობა არ აღემატება 6 მოსწავლეს

ინდივიდუალური მიდგომა

პროფესიონალი მასწავლებლები

თანამედროვე სასწავლო მასალა

ბუნებრივად და სახალისოდ შექმნილი სასწავლო აქტივობები

Back to top