შემოუერთდი ჩვენს სასწავლო ცენტრს

დარეგისტრირდით UK Bridge-ის სასწავლო
ცენტრში და გაიუმჯობესეთ ინგლისური ენის ცოდნის დონე

3500-ზე მეტი სტუდენტი

2008 წლის შემდეგ

100-ზე მეტი პარტნიორი

ევროპასა და ამერიკაში

10-ზე მეტი კონკურსი

ჩატარებული

100-ზე მეტი მოსწავლე

ენის ცენტრში